27-08-2005 Leidsche Rijn deel 2 part 2

INDEX
klik hier voor een lijst met alle pagina's


INDEX
click here to see a list of all pages
op deze bladzij staat de tweede helft van de foto's die gemaakt zijn op het Leidsche Rijn Festival in Utrecht, 27 augustus 2005
alle handjes kun je in het groot zien door erop te klikken
dank jullie wel, alle kinderen die meegedaan hebben!
wil je (nog) een foto van jouw hand op de site? lees hier hoe dat kan!
handkasteel? hoe? wat? waarom?

the pictures on this page were made at the Leidsche Rijn Festival in Utrecht, Holland on ausust 27, 2005
all hands can be enlarged by clicking them
thanks to everybody who cooperated!
want your hand on the site? read here how to do it!
handcastle? how? what? why?